Навіны і апошнія падзеі. БеларусьГод 1971, Месяц 7

Усе запісы зробленыя за абраны месяц.

Запісаў за гэты месяц няма...

Відаць гаспадар часопіса зусім заленаваўся.